Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Pre nákup na našej stránke musíte mať 18 alebo viac rokov!

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.argentinum.com a zároveň predávajúcim je spoločnosť na Slovensku BP vino s.r.o., Zelená 10, 811 01 Bratislava, zapísaná v registri Okresný súd Bratislava I. Oddiel: Sro, vložka číslo 133967/B, IČO: 52117634, IČ DPH: SK2120907129

Poštová adresa a kontakty prevádzky spoločnosti sú:

BP Vino s.r.o.

Zelená 10, 

811 01 Bratislava

IČO: 52117634

IČ DPH: SK2120907129

E-mail: info@arg365.eu

Telefón: +421 914 121 223

Objednávanie a nákup tovaru

Tovar je možné objednať prostredníctvom nášho internetového obchodu, po vyplnení registračného formulára a odoslaní objednávky. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH podľa platnej legislatívy.  Kúpou našich produktov cez internetový obchod www.arg365.eu nám zároveň udeľujete súhlas s nasledujúcimi všeobecnými obchodnými podmienkami.

V prípade ak objednávate viac kusov než je aktuálne na sklade, systém Vám umožní vytvoriť objednávku. Následne budete našim pracovníkom e-mailom alebo telefonicky informovaný o dostupnosti a aktuálnej cene uvedeného výrobku. Môžete sa rozhodnúť pre okamžité doručenie tovaru, ktorý je na sklade, alebo počkať s doručením, kým bude k dispozícii všetok Vami objednaný tovar.

 Zrušenie objednávky

Objednávku je možné zrušiť pred jej fyzickým odoslaním z nášho skladu. Po zrealizovaní kúpno-predajnej transakcie nie je možné nákup zrušiť.

Nákup prostredníctvom internetového obchodu

Nakupovať prostredníctvom nášho internetového obchodu môžete bez registrácie alebo s registráciou. V oboch prípadoch ide o spracovávanie informácií, ktoré majú povahu osobných údajov. Pri ich ochrane sa riadime zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Ochrana osobných údajov (GDPR) a registrácia

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom registračného a objednávkového formulára, slúžia výlučne pre naše interné potreby, dodanie požadovaného tovaru a jeho fakturáciu. Nebudú poskytované tretím osobám ani inak komerčne využité. Naša spoločnosť striktne dodržuje zákon o ochrane osobných údajov.

Zaregistrovaním sa na stránke www.arg365.eu alebo odoslaním objednávky nám udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné. Váš súhlas máte právo kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou na našu adresu. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania Vášho súhlasu a údaje budú vymazané.

Nákup s registráciou
Internetový obchod ponúka zákazníkom možnosť registrácie. V takomto prípade si na stránke www.argentinum.com vytvoríte vlastný profil s údajmi, ktoré môžete opätovne využívať pri každom ďalšom nákupe. Čo registráciou získate:

• svoje údaje budete mať dopredu vyplnené, nemusíte ich vypisovať pri každej objednávke
• niekoľkokrát do roka vám zašleme informácie o novinkách a akciách (zo služby “newsletter” sa môžete kedykoľvek odhlásiť odpovedaním na konkrétny newsletter e-mail)
• získate prehľad o všetkých svojich predchádzajúcich objednávkach

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme a neposkytujeme žiadnym tretím stranám s výnimkou organizácií, s ktorými spolupracujeme pri správnom spracovaní, vybavení a doručení vašich objednávok. K takýmto spolupracujúcim organizáciám patria najmä banky (napr. overenie platby prevodom na účet), DPD, GO4 a ostatné dpručovateľské služby.

Nariadenie GDPR
Informačná povinnosť prevádzkovateľa podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“).

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia.

PrevádzkovateľBP vino s.r.o., Zelená 10, 811 01 Bratislava, zapísaná v registri Okresný súd Bratislava I. Oddiel: Sro, vložka číslo 133967/B, IČO: 52117634, IČ DPH: SK2120907129(ďalej len „Spoločnosť“)

Kontaktné údaje prevádzkovateľaBP vino s.r.o., Zelená 10, 811 01 Bratislava, telefonický kontakt: +421 914 121 223 emailový kontakt: info@arg365.eu 

Účely a právne základy spracúvania: prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb – klientov a zástupcov klientov na nasledovné účely:

Fotografie – identifikácia osôb, propagácia zamestnávateľa,
E-shop – predaj tovaru zákazníkom e-shopu,
Spotrebiteľské súťaže – organizovanie spotrebiteľských súťaží,
Klienti – plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov,
Reklamácie – vybavovanie reklamačného procesu.

Kategórie dotknutých osobných údajov: bežné osobné údaje

Kategórie príjemcov osobných údajov: doručovateľské spoločnosti

Prenos osobných údajov do 3. krajín: nie

Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov

Práva dotknutej osoby:
i. právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
ii. právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
iii. právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
iv. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
v. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,
vi. právo na prenosnosť osobných údajov,
vii. právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
viii. právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

Informácie o zdroji osobných údajov: osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby boli získané z nasledovného zdroja: zadávanie kontaktných údajov pri online nákupe zo strany zákazníka

Spôsob dodania a dodacie lehoty

Tovar je zákazníkovi doručený podľa jeho voľby jedným z nasledujúcich spôsobov:

Zaslaním tovaru prostredníctvom kuriéra: Tovar je poistený kuriérskou službou.

V prípade platby na dobierku sú zásielky dodané obvykle v priebehu 72 hodín od podania objednávky, ak je všetok požadovaný tovar na sklade.

 V prípade platby prevodom na účet BP vino s.r.o. vedený v Tatra Banka a.s. 2946 088 365/1100 sú zásielky dodané obvykle v priebehu 72 hodín od pripísania dlžnej čiastky na účet BP vino s.r.o., ak je všetok požadovaný tovar na sklade.

Pokiaľ hodnota objednaného tovaru nepresahuje 58 € s DPH, objednávateľ uhrádza aj poplatok za doručenie tovaru.

Cena prepravy: V rámci Slovenskej republiky je cena za prepravu do 12 ks fliaš 5 EUR bez DPH. Pri kúpe tovaru cez internetový obchod www.argentinum.com nad 29 € zaplatíte za dopravu polovicu z ceny prepravy a nad 58 € máte dopravu ZADARMO.

Radi Vám tovar zašleme aj do zahraničia, prosím kontaktujte nás s požiadavkou prostredníctvom e-mailu na adresu info@argentinum.com 

Naši operátori Vás budú obratom informovať o cene prepravy.

V prípade, že objednaný tovar nie je k dispozícii skladom, oznámime Vám e-mailom alebo telefonicky termín dodania a spôsob doručenia.

Tovar je pri preprave bezpečne zabalený a prelepený páskou s logom www.ARG365.eu Pri preberaní tovaru vždy skontrolujte nepoškodenosť obalu i samotného tovaru. V prípade poškodenia spíšte s pracovníkom kuriérskej služby Protokol o škode a ak to uznáte za vhodné tovar nepreberajte.

Platba za tovar

Platbu je možné zrealizovať bankovým prevodom, alebo platobnými kartami. 

 Predávajúci sa zaväzuje

Dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene (tak ako bolo uvedené v čase objednávky), adekvátne zabaliť tovar a odoslať tovar v dohodnutej lehote.

Kupujúci sa zaväzuje

Prevziať zakúpený, resp. objednaný tovar. V prípade neodobratia objednaného tovaru berie zákazník na vedomie, že dodávateľ si môže vymáhať náklady spojené s neúspešnou dodávkou.

Predávajúci nenesie zodpovednosť

Predávajúci nenesie zodpovednosť za prekážky dodania tovaru, ktoré vzniknú zavinením vyššej moci (vojna, štrajk, prírodná katastrofa a pod.).

Reklamácie

Reklamácie musia byť uplatňované písomnou formou e-mailom na adresu: info@argentinum.com Reklamačný poriadok sa riadi všeobecnými reklamačnými podmienkami. Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.

 Vrátenie tovaru

Tovar je možné vrátiť v prípade, že bol dodaný iný druh tovaru, alebo v inom množstve ako ste si objednali. V takom prípade Vám dodáme chýbajúci tovar alebo zameníme chybne dodaný tovar v náhradnom termíne, alebo dohodou Vám vrátime uhradenú cenu za nedodaný tovar. Podľa platnej legislatívy EÚ máte právo od objednávky odstúpiť a tovar vrátiť do 7 pracovných dní odo dňa jeho prevzatia. Nepoužitý, nepoškodený tovar v pôvodnom obale spolu s dodacím listom a označením, že ide o vrátenie tovaru je potrebné zaslať na adresu nášho skladu Zelená 10, 81101 Bratislava. Doručenie vráteného tovaru je na Vaše náklady. 

Záruka

Záruka na dodaný tovar je max. 1 rok od zakúpenia tovaru, respektíve do uplynutia doby trvanlivosti. Doba trvanlivosti je pri tovare potravinárskeho charakteru uvedená priamo na jeho obale. Záruku poskytujeme iba v prípade dodržania skladovacích podmienok uvedených na obale tovaru. Dodávateľ môže odmietnuť reklamáciu, ak reklamovaná chyba tovaru môže byť spôsobená nesprávnym skladovaním u zákazníka.

Záverečné ustanovenia

Podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole je všeobecným orgánom trhového dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.

Tieto všeobecné obchodné podmienky a právny poriadok Slovenskej republiky sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom internetovej stránky nášho internetového obchodu a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi nami. Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke nášho internetového obchodu.

Zaslaním objednávky potvrdzujete, že ste si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítali a v celom rozsahu s nimi súhlasíte.